ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Poslední aktualizace: Prosinec 2019


RESPEKTUJEME SOUKROMÍ KAŽDÉHO NÁVŠTĚVNÍKA TĚCHTO STRÁNEK

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) vysvětlují, jak webové stránky www.hardrock.com(„webové stránky“) a případné námi vydávané mobilní aplikace („aplikace“) shromažďují a jinak zpracovávají informace umožňující identifikaci osob (souhrnně „osobní údaje“). Zásady se nevztahují na osobní údaje shromažďované v rámci programu odměn nebo v aplikaci odměn, pro které platí zásady uvedené na stránce members.hardrock.com/privacy-policy („zásady ochrany osobních údajů v programu odměn“). Rozhodnout se předat nám osobní údaje (např. jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo) můžete v různých místech našich webových stránek a aplikací. Osobní údaje shromažďujeme, využíváme a zpřístupňujeme pouze pro obchodní účely, není-li zde výslovně stanoveno jinak. Tyto údaje nebudeme sdílet jinak, než je uvedeno v těchto zásadách. Máte-li dotazy k těmto zásadám, k webovým stránkám nebo k aplikacím, kontaktujte nás na adrese dataprotection@hardrock.com.


KDO VAŠE ÚDAJE SHROMAŽĎUJE

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Hard Rock Cafe International (USA), Inc. („Hard Rock“, „my“ apod.). Tyto zásady se vztahují pouze na webové stránky a na naše aplikace (s výjimkou aplikace odměn, pro kterou platí zásady ochrany osobních údajů v programu odměn). Společnost Hard Rock je jediným vlastníkem informací shromažďovaných na webových stránkách nebo prostřednictvím aplikací.


ODKAZY

Webové stránky a aplikace obsahují odkazy na jiné weby, jejichž zásady ochrany osobních údajů se mohou lišit od zásad společnosti Hard Rock, a proto doporučujeme pečlivě si je prostudovat a zvážit. Nemůžeme nést zodpovědnost za zásady a postupy ochrany osobních údajů jiných webových stránek, ani pokud se na ně dostanete prostřednictvím odkazů z našich webových stránek či aplikací.


SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

Osobní údaje z webových stránek nebo aplikací se shromažďují dvěma způsoby: (1) nepřímo, tj. některé informace webových stránek o vás, např. doménové jméno, IP adresa, typ prohlížeče a zobrazení stránek, identifikátor a typ mobilního zařízení a údaje o poloze, které jsou shromažďovány prostřednictvím technologií našich webových stránek nebo našich aplikací, za účelem zajištění určitých funkcí pro uživatele, zapamatování vracejících se uživatelů, přizpůsobení webových stránek uživatelským preferencím, správy obsahu a sestavování statistik využití webových stránek; a (2) přímo, (a) když dobrovolně odešlete osobní údaje, jako jsou jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, rodinný stav, počet a věk dětí, data sociálních sítí a odkazy „handle“, informace o preferencích, názory/odpovědi v průzkumech, ve spojitosti s různými marketingovými a propagačními aktivitami, průzkumy či soutěžemi pořádanými na webových stránkách nebo prostřednictvím aplikací; (b) když se zaregistrujete jako uživatel webových stránek nebo aplikací, shromažďujeme informace o hesle a o bezpečnostní otázce a odpovědi; a (c) když odesíláte životopisy do níže popsaného systému sledování žadatelů třetí strany a reagujete na pracovní inzeráty na webových stránkách. Když shromažďujeme informace tohoto typu, oznámíme vám, za jakým účelem je vyžadujeme a jak se budou využívat, a to buď v těchto zásadách, nebo samostatně přímo při shromažďování daných informací, pokud to není uvedeno v těchto zásadách.


GEOLOKACE

Pokud jste nám prostřednictvím mobilního zařízení dali souhlas se shromažďováním údajů o poloze prostřednictvím aplikací, může společnost Hard Rock získat informace o vaší fyzické poloze prostřednictvím technologií, jako jsou GPS či Wi-Fi, nebo podle vzdálenosti mobilních vysílačů. Aplikace může využívat geolokační funkce aplikace (GPS nebo s využitím sítě) a geolokační informace shromažďované prostřednictvím aplikací za účelem poskytování informací o kavárnách a hotelech Hard Rock, událostech a propagačních nabídkách ve vaší lokalitě nebo v okolí. Souhlas, který jste společnosti Hard Rock udělili k získávání informací o vaší fyzické poloze prostřednictvím nastavení mobilního zařízení, můžete odvolat, tento proces však společnost Hard Rock nemá pod kontrolou. Pokud máte dotazy k postupu deaktivace lokalizačních funkcí mobilního zařízení, doporučujeme obrátit se na poskytovatele služeb pro mobilní zařízení, případně na výrobce mobilního zařízení.


PRACOVNÍ INZERÁTY

Webové stránky mohou příležitostně obsahovat pracovní inzeráty pro různé provozovny Hard Rock nebo pro naše firemní kanceláře. Může vám být nabídnuta příležitost ucházet se o volná místa online prostřednictvím systému pro sledování uchazečů, který provozuje společnost iCIMS, a to vytvořením účtu a podáním žádosti prostřednictvím webových stránek, kterou obvykle obdrží personální oddělení příslušného zaměstnavatele (což může být společnost Hard Rock, přidružený subjekt Hard Rock nebo nezávislý subjekt). V případě podání prostřednictvím tohoto sledovacího systému budou váš životopis nebo CV a ostatní osobní údaje (souhrnně „údaje pro účely pracovního inzerátu“) zpřístupněny vlastníkovi, provozovateli nebo správci provozovny Hard Rock či kanceláře Hard Rock, u kterého se o zaměstnání ucházíte (což může být jiný subjekt než společnost Hard Rock). Kromě toho budou vaše údaje pro účely pracovního inzerátu uloženy v daném sledovacím systému v elektronické databázi provozované společností iCIMS v USA jménem společnosti Hard Rock a provozovatelů, vlastníků a správců provozoven a firemních kanceláří Hard Rock.

V některých případech mohou webové stránky uvádět e-mailovou adresu kontaktní osoby u příslušného zaměstnavatele. Je-li daným zaměstnavatelem společnost Hard Rock nebo přidružený subjekt společnosti Hard Rock, budou údaje pro účely pracovního inzerátu odeslané na danou e-mailovou adresu uchovávány v souladu s těmito zásadami. Jedná-li se o e-mailovou adresu u nezávislého subjektu, který vlastní, spravuje či provozuje danou provozovnu Hard Rock, budou uchovávány v souladu s informačními postupy daného subjektu. Máte-li dotazy k těmto postupům, obraťte se přímo na společnost iCIMS na webu www.icims.com.
Všechny takovéto údaje pro účely pracovního inzerátu může příslušný zaměstnavatel využít, aby vyhodnotil, zda jste vhodní pro stávající či budoucí volná pracovní místa, a mohl vést náborový proces. SPOLEČNOST HARD ROCK NEČINÍ ŽÁDNÁ TVRZENÍ ANI NEPOSKYTUJE ZÁRUKY OHLEDNĚ ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ ČI POSTUPŮ NA OCHRANU SOUKROMÍ U TĚCHTO SUBJEKTŮ. SPOLEČNOST HARD ROCK ODMÍTÁ JAKOUKOLI ZODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM VAŠICH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PRACOVNÍHO INZERÁTU ČI JINÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VČETNĚ ŽIVOTOPISŮ A CV) ZE STRANY KTERÉHOKOLI NEZÁVISLÉHO VLASTNÍKA, SPRÁVCE ČI PROVOZOVATELE PROVOZOVNY HARD ROCK.

Bude rovněž nutné, abyste si pro účely využívání systému sledování uchazečů vytvořili účet s uživatelským jménem a heslem. Za zachování důvěrnosti daného uživatelského jména a hesla, za neoprávněný přístup k danému uživatelskému jménu a heslu či za jejich neoprávněné použití nesete výhradní zodpovědnost vy, s výjimkou nedbalosti nebo jiného pochybení na straně společnosti Hard Rock.

Pokud budete kdykoli požadovat smazání svých osobních údajů, životopisu nebo CV, stačí o tom uvědomit zaměstnávajícího provozovatele či správní firmu provozovny Hard Rock Hotel a v případě, že informace byly odeslány prostřednictvím sledovacího systému iCIMS nezávislému vlastníkovi, správci či provozovateli provozovny Hard Rock, je o tom třeba uvědomit příslušného nezávislého vlastníka, správce či provozovatele provozovny Hard Rock. Můžete se také obrátit přímo na společnost iCIMS, jak uvádějí zásady ochrany osobních údajů společnosti iCIMS na stránce www.icims.com/legal/privacy-policy-website.


PRÁVO NEPOSKYTOVAT INFORMACE

V některých jurisdikcích můžete mít právo osobní údaje neposkytovat. Pokud se však rozhodnete tyto údaje neposkytovat, nebudete možná moci používat určité služby na webových stránkách či v aplikacích.


UCHOVÁVÁNÍ A LIKVIDACE ÚDAJŮ

Společnost Hard Rock uchovává údaje zákazníků tak dlouho, jak je nutné pro obchodní účely, nebo jak ze zákona vyžadují regulační orgány příslušného státu či federální orgány. Doba uchovávání se liší podle toho, o jaký typ informací se jedná a jak se využívají.  Kritéria, podle kterých určujeme odpovídající délku doby uchovávání:

 • Jak dlouho trvá náš vztah s vámi a jak dlouho vám poskytujeme produkty či služby.
 • Zda máme zákonnou, smluvní či jinou obdobnou povinnost uchovávat vaše údaje po určité období.
 • Zda jste udělili souhlas s uchováváním vašich osobních údajů po delší období.
 • Zda se jedná o citlivé osobní údaje.

Jakmile potřeba používat či uchovávat vaše osobní údaje pomine, budou příslušné fyzické i elektronické záznamy zničeny.


SOUBORY COOKIE / ONLINE SLEDOVÁNÍ

Některé informace, které o vás shromažďujeme, se shromažďují pasivně pomocí souborů „cookie“. Soubory cookie jsou malé fragmenty kódu, které ukládají a načítají informace o vaší návštěvě webových stránek – např. jak jste se na naše webové stránky dostali, jak jste se na nich pohybovali a které informace vás zajímaly. Tyto informace využíváme k tomu, aby si náš systém vaši návštěvu zapamatoval a přizpůsobil vám web podle vašich preferencí.

Souborů cookie jsou dva druhy: soubory cookie pro relaci a trvalé soubory cookie.

Soubory cookie pro relaci. Soubory cookie pro relaci existují pouze během online relace. Z vašeho počítače zmizí, když zavřete prohlížeč nebo vypnete počítač. Soubory cookie pro relaci využíváme k tomu, abychom umožnili svým systémům identifikovat vás během relace nebo po přihlášení na našem webu. Můžeme tak zpracovávat vaše online transakce a požadavky a po přihlášení ověřovat vaši identitu při pohybu po webových stránkách.

Trvalé soubory cookie. Trvalé soubory cookie vám v počítači zůstanou, i když zavřete prohlížeč nebo vypnete počítač.

Deaktivace souborů cookie. Většina webových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale pokud chcete, můžete nastavení prohlížeče upravit, aby je napříště blokoval. Jak zabránit počítači v přijímání nových souborů cookie, jak nastavit prohlížeč, aby vám oznámil, když obdržíte nový soubor cookie, a jak soubory cookie zcela deaktivovat, zjistíte ve většině prohlížečů v nabídce Nápověda na panelu nástrojů. Návštěvníci našeho webu, kteří soubory cookie deaktivují, budou moci procházet určité oblasti našeho webu, ale některé funkce nemusí být k dispozici.


SIGNÁLY DNT (DO NOT TRACK)

V současné době naše systémy nerozpoznávají požadavky DNT („do not track“ – angl. „nesledovat“) prohlížečů. Můžete však deaktivovat některé funkce sledování, jak uvádí oddíl věnovaný souborům cookie (např. deaktivací souborů cookie). Společnost Hard Rock neshromažďuje a nejsou jí známy třetí strany, které by shromažďovaly, osobní údaje uživatelů webových stránek týkající se online aktivit těchto uživatelů na webových stránkách třetích stran.


PRÁZDNÉ SOUBORY GIF, PIXELOVÉ ZNAČKY A DALŠÍ TECHNOLOGIE

Prázdné soubory GIF jsou malé grafické soubory s unikátním identifikátorem, které fungují podobně jako soubory cookie. Oproti souborům cookie, které se uchovávají na pevném disku uživatelova počítače, jsou prázdné soubory GIF neviditelně vnořené na webových stránkách. Prázdné soubory GIF (známé také jako webové signály, webové štěnice či pixelové značky) můžeme využívat ve spojitosti s našimi webovými stránkami mimo jiné pro účely sledování aktivit návštěvníků webových stránek, jako pomůcku při správě obsahu a k sestavování statistik využití webových stránek. Zobrazit a změnit své předvolby můžete kdykoli po otevření odkazu „Nastavení ochrany osobních údajů“ v zápatí webových stránek. My i naši externí poskytovatelé služeb rovněž využíváme prázdné soubory GIF v e-mailech ve formátu HTML adresovaných zákazníkům, které nám pomáhají zjistit, kdy jsou naše e-maily zobrazeny, a sledovat, zda se přeposílají.


EXTERNÍ ANALÝZA/SLEDOVÁNÍ

K vyhodnocování využití našich webových stránek používáme automatická zařízení a aplikace, jako je Google Analytics. K vyhodnocování svých služeb můžeme používat také jiné nástroje pro analýzu. Pomocí těchto nástrojů zlepšujeme své služby, výkonnost a uživatelský dojem. Tyto subjekty mohou při provozování svých služeb používat soubory cookie, sledovací pixely a další sledovací technologie. S těmito třetími stranami vaše osobní údaje nesdílíme.


AUTOMATICKÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILIOVÁNÍ

Automatické rozhodování označuje takové rozhodování, které probíhá výhradně na základě automatického zpracování vašich osobních údajů. Znamená to například zpracování s využitím softwarového kódu nebo algoritmu, které nevyžaduje lidský zásah.  Vzhledem k tomu, že profilování využívá automatické zpracování, je někdy spojené s automatickým rozhodováním. Ne každé profilování však k automatickému rozhodování vede. Společnost Hard Rock v rámci svých obchodních procesů žádné automatické rozhodování ani profilování nevyužívá.


PŘÍSTUP, OPRAVA A VOLBA

Máte například tyto možnosti volby ohledně shromažďování, použití a sdílení vašich osobních údajů:

 • Smazání: Můžete si vyžádat smazání či odstranění veškerých nebo některých osobních údajů (např. když už není nutné vám poskytovat služby).
 • Změna či oprava: Své osobní údaje můžete kontrolovat a upravovat po přihlášení na webu a přechodu do svého účtu.  K informacím, které jste zadali do svého osobního profilu na webu, máte neomezený a bezplatný online přístup.
 • Omezení nebo námitka proti použití: Můžete vznést požadavek, abychom zcela či zčásti přestali používat osobní údaje, případně omezit použití svých osobních údajů.
 • Přístup a/nebo převzetí: Můžete si vyžádat kopii svých osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost – poskytuje možnost vyžádat si osobní údaje ve strojově čitelném formátu (tj. CSV).
 • Marketing: Uživatelé, kteří si již nepřejí dostávat naše zpravodaje či propagační materiály, se mohou odhlásit z odběru těchto sdělení kliknutím na odkaz pro odhlášení odběru na konci e-mailu.
 • Odvolání souhlasu: Jestliže jsme shromažďovali či zpracovávali vaše osobní údaje s vaším souhlasem, můžete souhlas kdykoli odvolat.  Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování prováděného před odvoláním, ani zpracování osobních údajů na jiném právním základě. 

Pokud si vyžádáte přístup, opravu, doplnění či smazání svých osobních údajů a máte u nás více než jeden účet, je nutné nás vyzvat pro každý účet zvlášť. Přiměřený přístup k osobním údajům vám bude umožněn bezplatně do třiceti (30) kalendářních dnů, kromě omezených a zákonem stanovených výjimek či nepřiměřených požadavků.

V zájmu vaší ochrany může být nutné, abychom před provedením požadavku ověřili vaši totožnost.  Může být nutné, abychom některé informace uchovali pro účely vedení záznamů nebo dokončení transakcí zahájených před vznesením požadavku.  Osobní údaje budeme rovněž uchovávat, pokud to bude přiměřeně nutné ke splnění zákonných povinností, požadavků předpisů, řešení sporů, zachování zabezpečení, předcházení podvodům a zneužitím a vymáhání  všeobecných podmínek používání. Osobní údaje rovněž může být nutné uchovávat, pokud to vyžadují předpisy pro herní průmysl, daňové zákony a další zákonné požadavky (např. informace o zákaznících, kteří podávají přiznání sami; dokumenty pro přiznávání daní; výhry hráčů a statistiky, výkazy či zápisy, které jsou nutné na ochranu našich kasinových zařízení).

Naším cílem je udržovat informace o vás co nejpřesnější. Pokud máte zájem o přístup k údajům, které jste nám poskytli, o jejich aktualizaci, kontrolu či změnu, kontaktujte nás níže uvedeným způsobem.


PŘEDPLATITELÉ/OBJEDNÁVKY

Chcete-li využívat některé programy či služby nabízené společností Hard Rock prostřednictvím webových stránek nebo aplikací a účastnit se jich, je nejprve nutné vyplnit registrační formulář. Chcete-li se těchto programů a služeb účastnit, budeme potřebovat některé vaše osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa a kontaktní údaje, v příslušných případech také platební údaje bankovní karty. Tyto údaje se využívají ke komunikaci s vámi ohledně konkrétních služeb, nabídek, výhod a funkcí na našich webových stránkách či v aplikacích, o které jste vyjádřili zájem nebo ke kterým jste se zaregistrovali. U některých služeb webových stránek nebo aplikací můžete být požádáni o zadání hesla a uživatelské identifikace. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem potvrzení způsobilosti k využívání online služeb a zjištění totožnosti oprávněného uživatele. Za zachování důvěrnosti daného hesla a uživatelské identifikace zodpovídáte vy.


PRŮZKUMY A SOUTĚŽE

Příležitostně od vás mohou webové stránky nebo aplikace vyžadovat informace prostřednictvím průzkumů a soutěží. Účast v těchto průzkumech či soutěžích je zcela dobrovolná. Mezi vyžádané údaje mohou patřit vaše kontaktní údaje, datum narození, rodinný stav, počet a věk dětí a vaše názory/odpovědi. Kontaktní údaje se budou využívat ke správě účasti v soutěži, uvědomění výherců a udělení cen. Informace z průzkumu se budou využívat pro účely monitorování či zlepšování využití a spokojenosti s webovými stránkami a aplikacemi i našimi dalšími produkty a službami.


JAK A S KÝM VAŠE ÚDAJE SDÍLÍME

Při obchodní činnosti můžeme sdělovat, předávat či jinak zpřístupňovat osobní údaje svým přidruženým subjektům a externím poskytovatelům služeb, se kterými byla zákonně uzavřena smlouva o poskytování služeb naším jménem a kteří nemají dovoleno používat je k jiným účelům. Údaje pro účely pracovního inzerátu se sdílí s nezávislými provozovateli a/nebo správci provozoven Hard Rock a se společností Hard Rock a jejími přidruženými subjekty, jak je uvedeno výše.

Vaše osobní údaje mohou uchovávat a zpracovávat naše přidružené subjekty a další externí poskytovatelé služeb v USA, Kanadě a dalších jurisdikcích. Mezi externí poskytovatele, kteří mohou osobní údaje obdržet, patří zpracovatelé platebních karet a finanční instituce pro správu transakce a financí; online Rock Shop a maloobchodní prodejci produktů, firmy zajišťující výherní plnění, cestovní agentury, poskytovatelé služby online rezervací, poskytovatelé online služby uchazečům o zaměstnání, poskytovatelé výzkumů a webové analýzy. Dále také veškeré místní, státní, federální a zahraniční úřady na základě oznamovacích povinností a orgány veřejné správy v zájmu dodržování zákonných, regulatorních či administrativních požadavků, případně vyšetřovací orgány v případě porušení smlouvy či zákona či v jiném případě, kdy to vyžadují zákony USA, Kanady či jiné zákony. Můžeme rovněž sdělit vaše osobní údaje, bude-li to potřeba v zájmu ustavení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků, k vyšetřování či zamezení ztrátě či újmě na zdraví či majetku, případně jinak, pokud to dovoluje zákon.

Vaše osobní údaje můžeme předat jako majetek ve spojení s prodejem či převodem části či celé firmy (včetně převodů v rámci insolvenčního či konkursního řízení), případně jako součást podnikové reorganizace či jiné změny v řízení podniku.


VOLBA / AKTIVNÍ SOUHLAS

Naši uživatelé mají možnost se „odhlásit“ z použití svých osobních údajů pro účely, které přímo nesouvisí s účely, za kterými byly získány. Například objednávkový formulář našeho online maloobchodu Rock Shop využívá mechanismus „odhlášení“, takže uživatelé, kteří si u nás koupí produkt nebo se zaregistrují ke službě, ale nemají zájem o marketingové materiály, mohou odmítnout zařazení své e-mailové adresy na příslušné seznamy. V některých jurisdikcích může být vyžadován pouze „aktivní souhlas“.


HARD ROCK – SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM

Za určitých okolností vám můžeme posílat nabídky souvisejících produktů či služeb od přidružených subjektů společnosti Hard Rock nebo společně nabízených společností Hard Rock a vybranými třetími stranami. Tyto nabídky se posílají pouze uživatelům, kteří vyjádřili souhlas s příjmem marketingových materiálů od společnosti Hard Rock.


SOUHLAS SE SDÍLENÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakožto globální organizace mohou být údaje, které shromažďujeme, přenášeny mezinárodně v rámci celosvětové organizace Hard Rock a do sídla společnosti Hard Rock v USA. Některé jurisdikce, do kterých se údaje přenášejí, nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako vaše místní jurisdikce. Používáním a nákupem služeb a odesláním osobních údajů prostřednictvím webových stránek nebo aplikací vyjadřujete souhlas s takovýmto přenosem svých osobních údajů. Bez tohoto souhlasu vám společnost Hard Rock nemůže poskytovat přístup ke svým online službám a dalším programům poskytovaným na webových stránkách nebo prostřednictvím aplikací.


Plnění požadavků štítu EU-USA na ochranu soukromí

Společnost Hard Rock splňuje požadavky právního rámce štítu EU-USA na ochranu soukromí, jak je vymezuje Ministerstvo obchodu USA, týkající se shromažďování, použití a uchovávání osobních údajů z členských států Evropské Unie a dalších příslušných zemí. Autocertifikovali jsme přijetí zásad štítu na ochranu soukromí, tedy oznamovací povinnost, možnost volby, odpovědnosti za další předávání, bezpečnost, integrita údajů a účelové omezení, přístup a odvolání, prosazování a odpovědnost.

V případě nesouladu mezi těmito zásadami ochrany osobních údajů a zásadami štítu na ochranu soukromí mají přednost zásady štítu na ochranu soukromí. Další informace o programu štítu na ochranu soukromí a stránku s naší certifikací najdete na webu www.privacyshield.gov/.
V souladu se zásadami štítu EU-USA na ochranu soukromí se společnost Hard Rock zavazuje vyřizovat stížnosti týkající se soukromí a našeho shromažďování či použití osobních údajů. Pokud jste občany Evropské unie, obracejte se s dotazy či stížnostmi ohledně těchto zásad ochrany soukromí nejprve na adresu dataprotection@hardrock.com nebo na adresu

Hard Rock Cafe International (USA), Inc. 
Seminole Hard Rock Support Services, LLC 
Attn: Data Protection Office (DPO) 
5701 Stirling Road 
Davie, FL 33314, USA 

Ve veškeré komunikaci prosím uvádějte své jméno, adresu a telefonní číslo nebo e-mail a jasně uvádějte, v čem spočívá váš požadavek či obava. Pokud si přejete vyžádat přístup k osobním údajům týkajícím se vás, které shromažďujeme a uchováváme, vyplňte prosím tento formulář.

Společnost Hard Rock Cafe International (USA), Inc. poskytuje soukromému sektoru nezávislý odvolací mechanismus (nacházející se v USA) k vyšetřování a urychlenému vyřizování jednotlivých stížností a sporů. Tento mechanismus řešení sporů pokrývá veškeré osobní údaje s výjimkou údajů lidských zdrojů. Další informace najdete na webu organizace ICDR®/AAA® věnovaném štítu EU-USA na ochranu soukromí: International Centre for Dispute Resolution®, mezinárodní divize American Arbitration Association® (ICDR/AAA) na adrese go.adr.org/privacyshield.html. Služby ICDR/AAA jsou vám poskytovány bezplatně. Za určitých omezených podmínek a jako poslední možnost se může osoba dovolávat závazné arbitráže. Dodržování zásad štítu na ochranu soukromí ze strany společnosti Hard Rock spadá do jurisdikce Federální obchodní komise.

Pokud společnost Hard Rock předá vaše osobní údaje třetí straně, zajistí, aby daná třetí strana byla smluvně zavázána zpracovávat vaše údaje pouze pro konkrétní omezené účely v souladu s těmito zásadami, zajistit stejnou úroveň ochrany těchto údajů, jakou zajišťují zásady štítu EU-USA na ochranu soukromí, a uvědomit nás v případě, že dojde k závěru, že tento závazek již nemůže plnit. Na základě oznámení podnikne společnost Hard Rock přiměřené odpovídající kroky k zastavení neoprávněného zpracovávání a nápravě situace. V případech dalšího předání dat obdržených podle zásad štítu EU-USA na ochranu osobních údajů třetím stranám může nést zodpovědnost společnost Hard Rock.


VEŘEJNÁ FÓRA

Webové stránky nebo aplikace mohou uživatelům zpřístupňovat chatovací místnosti, fóra, vývěsky a/nebo diskusní skupiny. Veškeré informace, které na veřejných fórech sdělíte, budou k dispozici ostatním návštěvníkům našich webových stránek či ostatním uživatelům aplikací. V případě, že na veřejných fórech sdělíte své osobní údaje, použití těchto údajů třetími stranami se těmito zásadami neřídí.


OCHRANA DĚTÍ

Společnost Hard Rock bere ohled na soukromí dětí, protože děti zasluhují specifickou ochranu v souvislosti s osobními údaji vzhledem k tomu, že si nemusí dostatečně uvědomovat příslušná rizika, důsledky a zabezpečení, stejně jako svá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Z těchto důvodů je propagačním aktivitám společnosti Hard Rock zaměřeným na děti vždy věnována zvláštní pozornost a je zajištěna ochrana. Společnost Hard Rock vždy jako právní základ pro zpracování údajů týkajících se dětí využívá souhlas od osoby nesoucí rodičovskou zodpovědnost za dané dítě.


JAK SE K UŽIVATELSKÝM ÚDAJŮM DOSTAT A JAK JE AKTUALIZOVAT

Uživatelé, kteří si již nepřejí dostávat naše zpravodaje či propagační materiály, se mohou odhlásit z odběru těchto sdělení kliknutím na odkaz pro odhlášení odběru na konci e-mailu, případně se mohou obrátit na zákaznickou podporu.

Naším cílem je udržovat informace o vás co nejpřesnější. Pokud máte zájem o přístup, aktualizaci, kontrolu či změnu údajů, které jste nám poskytli, vyplňte tento formulář. Chcete-li aktualizovat údaje ve sledovacím systému iCIMS, obraťte se na společnost iCIMS způsobem, který uvádí ve svých zásadách ochrany osobních údajů. V některých případech může být nutné využít dříve získané osobní údaje k ověření vaší totožnosti.


JAK ZAJIŠŤUJEME ZABEZPEČENÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Zavedli jsme technická, fyzická a administrativní opatření i zásady a procesy určené na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím, sdělením, úpravou či zničením, a s nástupem nových technologií budeme tato opatření dále aktualizovat. Přestože usilujeme o ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit zabezpečení vašich údajů pro účely pracovních inzerátů získaných nezávislými vlastníky a provozovateli provozoven Hard Rock. Osobní údaje předáváte vždy na vlastní riziko.


JAK NÁS KONTAKTOVAT

Veškerou komunikaci můžete zasílat poštou na adresu Hard Rock Cafe International (USA), Inc., Seminole Hard Rock Support Services, LLC, Attn: Data Protection Office (DPO), 5701 Stirling Road, Davie, Florida 33314, USA případně e-mailem na adresu dataprotection@hardrock.com. Ve veškeré komunikaci prosím uvádějte své jméno, adresu a telefonní číslo nebo e-mail a jasně uvádějte, v čem spočívá váš požadavek. Pokud si přejete vyžádat přístup k osobním údajům týkajícím se vás, které shromažďujeme a uchováváme, vyplňte prosím tento formulář.


ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od prosince 2019. Pokud v zásadách provedeme změny, vyvěsíme aktualizované zásady na webových stránkách pod aktualizovaným odkazem na domovské stránce, případně i na dalších vhodných místech podle svého uvážení. Uživatelé, kteří poskytli souhlas s e-mailovou komunikací, budou o podstatných změnách těchto zásad uvědomeni e-mailem. Osobní údaje budeme využívat v souladu se zásadami, podle kterých byly získány.


PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ V KALIFORNII / OZNÁMENÍ PRO OBYVATELE KALIFORNIE

Informace o CCPA