ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019


ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου («Πολιτική») εξηγεί με ποιον τρόπο η www.hardrock.com (η «Διαδικτυακή Τοποθεσία») και οποιεσδήποτε εφαρμογές για φορητές συσκευές που ενδέχεται να εκδώσουμε (οι «Εφαρμογές») συλλέγουν και επεξεργάζονται με άλλους τρόπους πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των Πληροφοριών Δημοσίευσης Θέσης Εργασίας, όπως ορίζονται παρακάτω (συλλήβδην, «Προσωπικές Πληροφορίες»). Έχετε υπ’ όψιν ότι αυτό δεν ισχύει για τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης ή της Εφαρμογής Επιβράβευσης της εταιρείας μας, που διέπονται από την πολιτική που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση members.hardrock.com/privacy-policy (η «Πολιτική Απορρήτου για τις Επιβραβεύσεις»). Μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλετε σε εμάς Προσωπικές Πληροφορίες (όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου σας) σε διάφορα σημεία στη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας, καθώς και μέσω των Εφαρμογών. Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε Προσωπικές Πληροφορίες αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς, εκτός εάν προσδιορίζεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα. Δεν θα κοινοποιούμε τις παρούσες πληροφορίες με τρόπους διαφορετικούς από εκείνους που γνωστοποιούνται στην παρούσα Πολιτική. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική, τη Διαδικτυακή Τοποθεσία ή οποιεσδήποτε Εφαρμογές, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: dataprotection@hardrock.com.


ΠΟΙΟΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

 Ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της Διαδικτυακής Τοποθεσίας είναι η Hard Rock Cafe International (USA), Inc. («Hard Rock», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η παρούσα Πολιτική ισχύει μόνο για τη Διαδικτυακή Τοποθεσία και τις Εφαρμογές μας (εκτός από την Εφαρμογή Επιβράβευσης, η οποία διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου για τις Επιβραβεύσεις). Η Hard Rock είναι ο αποκλειστικός κάτοχος των πληροφοριών που συλλέγονται από τη Διαδικτυακή Τοποθεσία ή μέσω των Εφαρμογών.


ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η Διαδικτυακή Τοποθεσία και οι Εφαρμογές περιλαμβάνουν συνδέσεις προς άλλες τοποθεσίες των οποίων η πολιτικές απορρήτου ενδέχεται να διαφέρουν από τις πολιτικές απορρήτου της Hard Rock και, ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να τις μελετήσετε προσεκτικά και να τις λάβετε σοβαρά υπ' όψιν. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές άλλων διαδικτυακών τοποθεσιών, ακόμα και εάν τις προσπελάζετε χρησιμοποιώντας συνδέσεις από τη δική μας Διαδικτυακή Τοποθεσία ή τις Εφαρμογές μας.


ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Οι Προσωπικές Πληροφορίες συγκεντρώνονται με δύο τρόπους από τη Διαδικτυακή τοποθεσία ή τις Εφαρμογές: (1) έμμεσα, δηλαδή ορισμένες πληροφορίες Διαδικτυακής Τοποθεσίας σχετικά με εσάς, όπως το όνομα τομέα, η διεύθυνση ΙΡ, ο τύπος προγράμματος περιήγησης και οι προβολές σελίδας, το αναγνωριστικό και ο τύπος φορητής συσκευής και τα στοιχεία γεωεντοπισμού, που συλλέγονται μέσω της τεχνολογίας της Διαδικτυακής Τοποθεσίας ή των Εφαρμογών μας, προκειμένου να παρέχουμε ορισμένες λειτουργίες σε εσάς, να σας θυμόμαστε στην επόμενη επίσκεψή σας, να προσαρμόζουμε τη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και να διαχειριζόμαστε το περιεχόμενο και να συγκεντρώνουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας και (2) άμεσα, όταν (α) υποβάλετε οικειοθελώς Προσωπικές Πληροφορίες, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η(οι) διεύθυνση(εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι αριθμοί τηλεφώνου, η ημερομηνία γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός και η ηλικία παιδιών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα δεδομένα διεύθυνσης ανταλλαγής μηνυμάτων, οι πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις ή οι απαντήσεις/απόψεις σε έρευνες σε σχέση με διάφορες δραστηριότητες μάρκετινγκ και διαφήμισης, έρευνες ή διαγωνισμούς που διεξάγονται στη Διαδικτυακή Τοποθεσία ή μέσω των Εφαρμογών, (β) κατά την εγγραφή σας ως χρήστης της Διαδικτυακής Τοποθεσίας ή των Εφαρμογών θα συλλέγουμε τον κωδικό πρόσβασης και την ερώτηση/απάντηση ασφάλειας και (γ) κατά την υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο σύστημα τρίτων μερών που αναζητούν και εντοπίζουν βιογραφικά, που περιγράφεται παρακάτω και κατά την απάντηση σε αγγελίες για θέσεις εργασίας μέσω της Διαδικτυακής Τοποθεσίας. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες συλλέγουμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών, θα σας ειδοποιούμε σχετικά με τον λόγο για τον οποίον ζητάμε τις πληροφορίες και για τον τρόπο με τον οποίον θα χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω πληροφορίες είτε στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής είτε χωριστά, στο σημείο όπου συλλέγονται οι πληροφορίες, εφόσον δεν περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική.


ΓΕΩΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Εάν μας παρείχατε άδεια μέσω της φορητής συσκευής σας προκειμένου να συλλέξουμε τις πληροφορίες τοποθεσίας μέσω των Εφαρμογών, η Hard Rock μπορεί να συγκεντρώσει πληροφορίες για τη φυσική θέση όπου βρίσκεστε μέσω τεχνολογιών όπως το GPS, το Wi-Fi ή η εγγύτητα με πύργο κινητής τηλεφωνίας. Η Εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες γεωεντοπισμού της Εφαρμογής (βασισμένες σε GPS ή σε δίκτυο) και τις πληροφορίες γεωεντοπισμού που συλλέγονται μέσω των Εφαρμογών για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα καφέ και τα ξενοδοχεία, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές προώθησης της Hard Rock που βρίσκονται στην περιοχή σας ή κοντά σε αυτήν ή στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή. Έχετε τη δυνατότητα να αποσύρετε την άδεια που έχετε εκχωρήσει στη Hard Rock για τη λήψη πληροφοριών για τη φυσική θέση όπου βρίσκεστε από τη φορητή συσκευή σας, μέσω των ρυθμίσεών της, αν και η Hard Rock δεν ελέγχει αυτή τη διαδικασία. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το πώς να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού της φορητής συσκευής, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή με τον κατασκευαστή της φορητής συσκευής.


ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά καιρούς, η Διαδικτυακή Τοποθεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει αγγελίες για θέσεις εργασίας σε διάφορες τοποθεσίες της Hard Rock ή στα γραφεία της εταιρείας μας. Μπορεί να σας δοθεί η ευκαιρία να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για διαθέσιμη θέση εργασίας μέσω ενός συστήματος αναζήτησης και εντοπισμού βιογραφικών που διαχειρίζεται η iCIMS, δημιουργώντας λογαριασμό και υποβάλλοντας αίτηση μέσω της Διαδικτυακής Τοποθεσίας, η οποία παραλαμβάνεται συνήθως από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας που κάνει την πρόσληψη (η οποία μπορεί να είναι η Hard Rock ή κάποια συνδεόμενη εταιρεία της Hard Rock ή ανεξάρτητη οντότητα). Εάν το βιογραφικό και οι άλλες Προσωπικές Πληροφορίες σας (συλλήβδην, οι «Πληροφορίες για Θέση Εργασίας») υποβληθούν μέσω αυτού του συστήματος αναζήτησης και εντοπισμού, θα είναι διαθέσιμα στον ιδιοκτήτη, στον διαχειριστή ή στον διευθυντή της τοποθεσίας ή του γραφείου της Hard Rock όπου υποβάλετε την αίτηση (θα μπορούσε να είναι διαφορετική εταιρεία από την Hard Rock). Επιπλέον, οι Πληροφορίες για Θέση Εργασίας που θα υποβάλετε θα αποθηκευτούν στο εν λόγω σύστημα αναζήτησης και εντοπισμού βιογραφικών, σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται από την iCIMS στις Η.Π.Α., για λογαριασμό της Hard Rock και των διαχειριστών, ιδιοκτήτων και διευθυντών των τοποθεσιών και των γραφείων της Hard Rock.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Διαδικτυακή τοποθεσία μπορεί να περιλαμβάνει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υπεύθυνου επικοινωνίας της σχετικής εταιρείας πρόσληψης. Εάν η εν λόγω εταιρεία πρόσληψης είναι η Hard Rock ή συνδεόμενη εταιρεία της Hard Rock, οποιεσδήποτε Πληροφορίες για Θέση Εργασίας, που θα αποσταλούν στη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Εάν αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανήκει σε ανεξάρτητη οντότητα που κατέχει, διοικεί ή διαχειρίζεται τοποθεσία της Hard Rock, οι πληροφορίες θα διατηρούνται σύμφωνα με τις πρακτικές της εν λόγω οντότητας για τις πληροφορίες. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές αυτές, επικοινωνήστε απευθείας με την iCIMS μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας www.icims.com.

Όλες οι αντίστοιχες Πληροφορίες για Θέση Εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την αντίστοιχη εταιρεία που κάνει την πρόσληψη για σκοπούς αξιολόγησης της καταλληλότητάς σας για τις τρέχουσες και μελλοντικές κενές θέσεις εργασίας και για να προωθηθεί η διαδικασία πρόσληψής σας. Η HARD ROCK ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΟΥΤΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. ΕΧΕΤΕ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΟΤΙ Η HARD ROCK ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ) ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ HARD ROCK.

Επίσης, κατά τη χρήση του συστήματος αναζήτησης και εντοπισμού βιογραφικών σημειωμάτων, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Εσείς φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, καθώς και για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του δικού σας ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό οφείλεται σε αμέλεια ή άλλη υπαιτιότητα της Hard Rock.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να διαγραφούν οι Προσωπικές Πληροφορίες ή το βιογραφικό σας σημείωμα, θα πρέπει απλώς να ειδοποιήσετε την εταιρεία διαχείρισης ή διοίκησης του Ξενοδοχείου της Hard Rock που πραγματοποιεί την πρόσληψη, ενώ, σε περίπτωση που οι πληροφορίες έχουν υποβληθεί μέσω του συστήματος αναζήτησης και εντοπισμού βιογραφικών της iCIMS σε ανεξάρτητο ιδιοκτήτη, διευθυντή ή διαχειριστή τοποθεσίας της Hard Rock, θα πρέπει να ειδοποιήσετε τον ανεξάρτητο ιδιοκτήτη, διευθυντή ή διαχειριστή τοποθεσίας της Hard Rock. Επίσης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την iCIMS, όπως διατυπώνεται στην πολιτική απορρήτου της iCIMS που θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.icims.com/legal/privacy-policy-website.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να μην παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες. Εντούτοις, εάν επιλέξετε να μην παρέχετε τέτοιου είδους πληροφορίες, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες της Διαδικτυακής τοποθεσίας ή των Εφαρμογών.


ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Hard Rock διατηρεί τις πληροφορίες πελατών για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για επιχειρηματικούς σκοπούς ή όπως απαιτείται βάσει νόμου από τους αρμόδιους πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς και ρυθμιστικούς φορείς. Τα χρονικά διαστήματα διατήρησης ποικίλουν, ανάλογα με τον τύπο των πληροφοριών και τον τρόπο χρήσης τους.  Στα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για τον προσδιορισμό των κατάλληλων χρονικών διαστημάτων διατήρησης συγκαταλέγονται τα εξής:

 • Η διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας και της παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων σε εσάς.
 • Εάν υπάρχει νομική, συμβατική ή παρόμοια υποχρέωση που απαιτεί να διατηρούμε τις πληροφορίες σας για ορισμένο χρονικό διάστημα.
 • Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για διατήρηση των πληροφοριών σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 • Εάν οι προσωπικές πληροφορίες είναι ευαίσθητες.

Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε ή να διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες, διαγράφονται τόσο τα έντυπα όσο και τα ηλεκτρονικά αρχεία.


COOKIES/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ορισμένες πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς, συγκεντρώνονται παθητικά μέσω της χρήσης «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, που αποθηκεύουν και ανακτούν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στη Διαδικτυακή Τοποθεσία, για παράδειγμα, το πώς εισήλθατε και περιηγηθήκατε στη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας και ποιες πληροφορίες σας ενδιέφεραν. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας θυμόμαστε στην επόμενη επίσκεψή σας και για να προσαρμόζουμε τη Διαδικτυακή τοποθεσία μας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Υπάρχουν δύο τύποι cookies: τα cookies περιόδου λειτουργίας και τα μόνιμα cookies.

 • Cookies περιόδου λειτουργίας. Τα cookies περιόδου λειτουργίας υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας στο Διαδίκτυο. Εξαφανίζονται από τον υπολογιστή σας όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε τα cookies περιόδου λειτουργίας για να επιτρέπουμε τα συστήματά μας να σας αναγνωρίζουν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας ή ενόσω είστε συνδεδεμένοι στη Διαδικτυακή Τοποθεσία. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα αιτήματά σας και να επαληθεύουμε την ταυτότητά σας, αφού συνδεθείτε, ενώ κάνετε περιήγηση στη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας.
 • Μόνιμα cookies. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή τον υπολογιστή σας.

Απενεργοποίηση των cookies.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Web δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά εάν προτιμάτε, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης ώστε να αποκλείονται στο μέλλον. Στην επιλογή «Βοήθεια» της γραμμής εργαλείων, που περιλαμβάνεται στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, θα βρείτε πληροφορίες για το πώς να μην επιτρέπετε στον υπολογιστή σας να αποδέχεται νέα cookies, πώς να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε νέα cookies ή πώς να απενεργοποιήσετε πλήρως τα cookies. Όσοι επισκέπτονται τη Διαδικτυακή τοποθεσία σας και απενεργοποιούν τα cookies, θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγούνται σε ορισμένες περιοχές της Διαδικτυακής τοποθεσίας αλλά ορισμένα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην λειτουργούν.


ΣΗΜΑΤΑ «ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ»

Επί του παρόντος, τα συστήματά μας δεν αναγνωρίζουν τα αιτήματα του προγράμματος περιήγησης για λειτουργία «χωρίς παρακολούθηση». Εντούτοις, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες παρακολούθησης, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα Cookies (π.χ. με την απενεργοποίηση των cookies). Έχετε υπ’ όψιν ότι η Hard Rock δεν συλλέγει, και δεν γνωρίζει τρίτους που συλλέγουν, προσωπικές πληροφορίες από χρήστες της Διαδικτυακής Tοποθεσίας σχετικά με τις δραστηριότητες των χρηστών σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων.


CLEAR GIF, ΕΤΙΚΕΤΕΣ PIXEL ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Τα clear GIF είναι μικροσκοπικά γραφικά με μοναδικό αναγνωριστικό, που λειτουργούν όπως τα cookies. Σε αντίθεση με τα cookies, τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, τα clear GIF ενσωματώνονται αόρατα στις ιστοσελίδες. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε clear GIF (γνωστά ως φάρους web, σφάλματα web ή ετικέτες pixel), σε σχέση με τη Διαδικτυακή Τοποθεσία μας, μεταξύ άλλων, για να παρακολουθούμε τις δραστηριότητες των επισκεπτών της Διαδικτυακής Τοποθεσίας, να διαχειριζόμαστε το περιεχόμενο και να συγκεντρώνουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας. Μπορείτε να βλέπετε και να αλλάζετε τις προτιμήσεις σας οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση «Ρυθμίσεις Απορρήτου» που υπάρχει στο υποσέλιδο της διαδικτυακής τοποθεσίας μας. Επίσης, εμείς και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μας χρησιμοποιούμε clear GIF σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή HTML που στέλνουμε στους πελάτες μας, προκειμένου να παρακολουθούμε τα ποσοστά απόκρισης στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσδιορίζουμε πότε διαβάζονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας και να ελέγχουμε εάν προωθούνται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ

Χρησιμοποιούμε αυτόματες συσκευές και εφαρμογές, όπως το Google Analytics, για να αξιολογούμε τη χρήση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας μας. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε άλλες μεθόδους ανάλυσης για να αξιολογούμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία για να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και την απόδοσή μας και τις εμπειρίες χρηστών. Αυτές οι οντότητες μπορεί να χρησιμοποιούν cookies, pixel παρακολούθησης και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους. Δεν κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε αυτούς τους τρίτους.


ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ

Η Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων αναφέρεται σε μια απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά με βάση την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει την επεξεργασία με χρήση, για παράδειγμα, κώδικα λογισμικού ή αλγορίθμου, η οποία δεν απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση.  Καθώς η Διαδικασία δημιουργίας προφίλ χρησιμοποιεί την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, ορισμένες φορές συνδέεται με την αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε διαδικασία δημιουργίας προφίλ ενσωματώνει την αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  Η Hard Rock δεν χρησιμοποιεί την αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή δημιουργίας προφίλ στις επιχειρηματικές διαδικασίες της.


ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ

Έχετε στη διάθεσή σας ορισμένες επιλογές σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως οι εξής:

 • Διαγραφή: Μπορείτε να απαιτήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των προσωπικών σας πληροφοριών (π.χ. δεν είναι απαραίτητο πλέον να παρέχουμε υπηρεσίες σε εσάς).
 • Αλλαγή ή διόρθωση: Μπορείτε να ανασκοπείτε και να επεξεργάζεστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, με σύνδεση στην Διαδικτυακή Τοποθεσία και επίσκεψη στον λογαριασμό σας.  Έχετε υπ’ όψιν ότι μπορείτε να προσπελάσετε μέσω Διαδικτύου τις προσωπικές πληροφορίες προφίλ που παρέχετε στη Διαδικτυακή Τοποθεσία, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς χρέωση.
 • Άρνηση ή Περιορισμός Χρήσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διακόψουμε τη χρήση ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας πληροφοριών ή να περιορίσουμε την εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.
 • Προσπέλαση ή/και Λήψη: Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών.
  • Δικαίωμα Φορητότητας: Παρέχει τη δυνατότητα να ζητήσετε προσωπικές πληροφορίες σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανήματα (π.χ. CSV).
 • Μάρκετινγκ: Οι χρήστες που δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν το ενημερωτικό δελτίο μας ή προωθητικό υλικό μπορούν να επιλέξουν να μη λαμβάνουν αυτό το υλικό επικοινωνίας, κάνοντας κλικ στη σύνδεση κατάργησης εγγραφής που υπάρχει στο κάτω μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Απόσυρση Συγκατάθεσης: Εάν έχουμε συλλέξει ή επεξεργαστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.  Η απόσυρση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήσαμε πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσής σας ούτε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών με βάση άλλη νόμιμη αιτιολόγηση της επεξεργασίας. 

Εάν απαιτείτε προσπέλαση, διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή των Προσωπικών Πληροφοριών σας και έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς στην τοποθεσία μας, θα πρέπει να μας δώσετε οδηγίες για κάθε έναν λογαριασμό ξεχωριστά. Η εύλογη πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες θα παρέχεται γενικά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, χωρίς κανένα κόστος για εσάς, βάσει περιορισμένων εξαιρέσεων που επιβάλλονται από τη νομοθεσία ή υπερβολικά αιτήματα.

Για τη δική σας προστασία, μπορεί να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.  Έχετε υπ’ όψιν ότι ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για σκοπούς τήρησης αρχείων ή για να ολοκληρωθούν συναλλαγές που προέκυψαν πριν από το αίτημά σας.  Επίσης, θα διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εάν είναι εύλογα απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας, την εκπλήρωση των ρυθμιστικών απαιτήσεων, την επίλυση διαφορών, τη διατήρηση της ασφάλειας, την πρόληψη απάτης και κακής χρήσης και την εφαρμογή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Επίσης, ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας εάν αυτό απαιτείται από τους κανονισμούς του κλάδου παιγνίων, τις ομοσπονδιακές καταστατικές διατάξεις σχετικά με τη φορολογία και άλλες νομικές απαιτήσεις (π.χ. πληροφορίες για τους πελάτες μας που υποβάλλουν οι ίδιοι τη φορολογική τους δήλωση, έγγραφα φορολογικής δήλωσης, κέρδη παικτών, καθώς και στατιστικά στοιχεία, εκθέσεις ή καταλόγους που απαιτούνται για την προστασία των ακινήτων του καζίνο μας).

Στόχος μας είναι να διατηρούμε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες για εσάς. Εάν επιθυμείτε να προσπελάσετε, να ενημερώσετε, να εξετάσετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία που μας έχετε δώσει, επικοινωνήστε μαζί μας όπως ορίζεται παρακάτω.


ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ/ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε και να συμμετάσχετε σε ορισμένα προγράμματα ή υπηρεσίες που προσφέρει η Hard Rock μέσω της Διαδικτυακής Τοποθεσίας ή των Εφαρμογών, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε μια φόρμα εγγραφής. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε ή να συμμετάσχετε στα εν λόγω προγράμματα και τις υπηρεσίες, θα πρέπει να συλλέξουμε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και, κατά περίπτωση, τα στοιχεία πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Θα χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες, προσφορές, προνόμια και λειτουργίες που περιλαμβάνονται στη Διαδικτυακή Τοποθεσία ή στις Εφαρμογές μας, για τις οποίες έχετε εκφράσει ενδιαφέρον ή στις οποίες έχετε εγγραφεί. Για ορισμένες υπηρεσίες Διαδικτυακής Τοποθεσίας ή Εφαρμογής, θα σας ζητηθεί να παρέχετε κωδικό πρόσβασης και αναγνωριστικό χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και για να διαπιστώνεται η ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου χρήστη. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του αναγνωριστικού χρήστη.


ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κατά καιρούς, η Διαδικτυακή Τοποθεσία ή οι Εφαρμογές μας ενδέχεται να απαιτούν να δώσετε πληροφορίες, μέσω ερευνών ή διαγωνισμών. Η συμμετοχή σε αυτές τις έρευνες ή στους διαγωνισμούς είναι εντελώς οικειοθελής. Στα δεδομένα που ζητούνται ενδέχεται να συγκαταλέγονται δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός παιδιών και η ηλικία τους και οι απόψεις/απαντήσεις σας. Οι πληροφορίες επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της συμμετοχής σας σε έναν διαγωνισμό, για την ειδοποίηση των νικητών και την απονομή βραβείων. Οι πληροφορίες της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς παρακολούθησης ή βελτίωσης της χρήσης και του βαθμού ικανοποίησης από τη Διαδικτυακή Τοποθεσία και τις Εφαρμογές, καθώς και από τα υπόλοιπα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.


ΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδέχεται να γνωστοποιούμε, να μεταβιβάζουμε ή να διαθέτουμε με άλλον τρόπο Προσωπικές Πληροφορίες στις συνδεόμενες εταιρείες μας και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν συνάψει νόμιμη σύμβαση να παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό σας και απαγορεύεται να τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλον σκοπό. Οι Πληροφορίες Θέσης Εργασίας κοινοποιούνται σε ανεξάρτητους διαχειριστές ή/και διευθυντές των τοποθεσιών της Hard Rock, καθώς και στη Hard Rock και στις συνδεόμενες εταιρείες της, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Οι Προσωπικές Πληροφορίες σας ενδέχεται να διατηρούνται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις συνδεόμενες εταιρείες μας και άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών στις Η.Π.Α., στον Καναδά ή σε άλλες δικαιοδοσίες. Στους τρίτους πωλητές, που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συγκαταλέγονται οι εταιρείες επεξεργασίας καρτών πληρωμής και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τις συναλλαγές και τη χρηματοοικονομική διαχείριση, το ηλεκτρονικό κατάστημα Rock Shop και οι έμποροι λιανικής πώλησης προϊόντων, η εταιρεία παράδοσης βραβείων, το ταξιδιωτικό γραφείο, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών κρατήσεων, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών αιτήσεων για θέσεις εργασίας, η εταιρεία ερευνών και η εταιρεία διεξαγωγής αναλύσεων διαδικτυακών τοποθεσιών. Επιπλέον, ενδέχεται να γνωστοποιούμε πληροφορίες σε τοπικό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο και σε ξένες χώρες, όπως υπαγορεύεται από τις απαιτήσεις αναφοράς τους, καθώς και σε κρατικές αρχές με στόχο τη συμμόρφωση με τις νομικές, ρυθμιστικές ή διοικητικές απαιτήσεις ή σε ερευνητικούς φορείς σε περίπτωση αθέτησης σύμβασης ή παραβίασης του νόμου ή όπως απαιτείται με άλλον τρόπο από τη νομοθεσία του Καναδά, των Η.Π.Α. ή άλλης χώρας. Επίσης, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας όποτε είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, τη διερεύνηση ή την πρόληψη πραγματικής ή πιθανολογούμενης απώλειας ή βλάβης σε άτομα ή περιουσία ή όπως αλλιώς επιτρέπεται από τον νόμο.

Έχουμε τη δυνατότητα να μεταβιβάζουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας ως στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με μια πώληση ή μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των μεταβιβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας για πτώχευση ή άλλες διαδικασίες αφερεγγυότητας) ή στο πλαίσιο εταιρικής αναδιοργάνωσης ή άλλης αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας.


ΕΠΙΛΟΓΗ/ΑΠΟΔΟΧΗ

Οι χρήστες μας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να μη χρησιμοποιούνται οι Προσωπικές Πληροφορίες τους για σκοπούς που δεν σχετίζονται άμεσα με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας εμπορευμάτων λιανικής του Rock Shop περιλαμβάνει μηχανισμό «εξαίρεσης», έτσι ώστε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών που αγοράζουν ένα προϊόν ή εγγράφονται για λάβουν μια υπηρεσία από εμάς αλλά δεν θέλουν να λαμβάνουν υλικό μάρκετινγκ, να μην προστίθεται στις λίστες μας. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να απαιτείται μόνο η επιλογή «αποδοχή».


HARD ROCK –ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ενδέχεται, σε περιορισμένες περιπτώσεις, να σας στέλνουμε προσφορές για σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες από συνδεόμενες εταιρείες της Hard Rock ή οι οποίες προσφέρονται από κοινού από τη Hard Rock και επιλεγμένους τρίτους. Αυτές οι προσφορές αποστέλλονται μόνο στους χρήστες που έχουν υποδείξει ότι αποδέχονται τη λήψη υλικού μάρκετινγκ από τη Hard Rock.


ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Καθώς είμαστε οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας, τα δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να μεταβιβάζονται σε όλη την έκταση του παγκόσμιου οργανισμού της Hard Rock και στην έδρα της Hard Rock στις Η.Π.Α. Ορισμένες από τις δικαιοδοσίες στις οποίες μεταβιβάζονται τα δεδομένα ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας του απορρήτου με την τοπική δικαιοδοσία σας. Με τη χρήση και την αγορά υπηρεσιών και την υποβολή των Προσωπικών Πληροφοριών μέσω της Διαδικτυακής τοποθεσίας ή των Εφαρμογών, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τις εν λόγω μεταβιβάσεις των Προσωπικών Πληροφοριών. Χωρίς την εν λόγω συγκατάθεση, η Hard Rock δεν έχει τη δυνατότητα να σας παρέχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της και σε άλλα προγράμματα που είναι διαθέσιμα μέσω της Διαδικτυακής Τοποθεσίας ή των Εφαρμογών.


Συμμόρφωση με την Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής Ε.Ε./Η.Π.Α.

Η Hard Rock συμμορφώνεται με το πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής Ε.Ε./Η.Π.Α., όπως διατυπώνεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α., σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών που προέρχονται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από χώρες που έχουν υπογράψει συνθήκη. Έχουμε επιβεβαιώσει ότι συμμορφωνόμαστε με τις Αρχές της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής που σχετίζονται με τη δήλωση, την επιλογή, την ανάληψη ευθύνης για περαιτέρω διαβίβαση, την ασφάλεια, την ακεραιότητα των δεδομένων και τον περιορισμό του σκοπού, την πρόσβαση και την προσφυγή, την επιβολή και την υπαιτιότητα.

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των πολιτικών που περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και των Αρχών της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής, θα υπερισχύσουν οι Αρχές της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα της Ασπίδας Προστασίας του Απορρήτου και για να προβάλετε τη σελίδα πιστοποίησης, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.privacyshield.gov/.

Σύμφωνα με τις αρχές της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής Ε.Ε./Η.Π.Α., η Hard Rock δεσμεύεται να διευθετεί καταγγελίες σχετικά με το απόρρητο και τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας. Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ερωτήσεις ή καταγγελίες σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν μέσω της τοποθεσίας  dataprotection@hardrock.com ή στη διεύθυνση

Hard Rock Cafe International (USA), Inc.
Seminole Hard Rock Support Services, LLC
Attn: Data Protection Office (DPO)
5701 Stirling Road
Davie, FL 33314

Να συμπεριλάβετε το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για όλη την επικοινωνία σας και να αναφέρετε σαφώς τη φύση του αιτήματος ή του προβληματισμού σας. Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτημα για προσπέλαση των προσωπικών πληροφοριών σας που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς, θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτή τη φόρμα.

Η Hard Rock Cafe International (USA), Inc. παρέχει έναν ανεξάρτητο μηχανισμό προσφυγής ιδιωτικού τομέα (βρίσκεται στις Η.Π.Α.) για τη διερεύνηση και την επίλυση των ατομικών καταγγελιών και διαφορών χωρίς καθυστέρηση. Αυτός ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών θα καλύπτει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός από τα δεδομένα του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της υπηρεσίας ICDR®/AAA® EU-U.S. Privacy Shield: International Centre for Dispute Resolution®, τον διεθνή τομέα της αμερικανικής υπηρεσίας διαιτησίας American Arbitration Association® (ICDR/AAA) στη διεύθυνση go.adr.org/privacyshield.html. Οι υπηρεσίες της ICDR/AAA παρέχονται χωρίς κανένα κόστος για εσάς. Υπό ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις και ως τελευταία λύση, το άτομο μπορεί να εγείρει αξίωση δεσμευτικής διαιτησίας. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου έχει δικαιοδοσία όσον αφορά τη συμμόρφωση της Hard Rock με την Ασπίδα Προστασίας του Απορρήτου.

Σε περίπτωση που η Hard Rock μεταβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτον, θα διασφαλίσουμε ότι ο τρίτος δεσμεύεται βάσει σύμβασης να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας μόνον για περιορισμένους, συγκεκριμένους σκοπούς που συνάδουν με την παρούσα πολιτική, να εφαρμόζει το ίδιο επίπεδο προστασίας των εν λόγω δεδομένων που παρέχει η Ασπίδα Προστασίας του Απορρήτου Ε.Ε.-Η.Π.Α. και να μας ενημερώνει εάν αποφασίσει ότι δεν δύναται πλέον να εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωση. Κατόπιν ειδοποίησης, η Hard Rock θα λαμβάνει εύλογα και κατάλληλα μέτρα για τη διακοπή και την αποκατάσταση της μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας. Σε περίπτωση περαιτέρω διαβίβασης σε τρίτους δεδομένων που λήφθηκαν σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής Ε.Ε – Η.Π.Α., η Hard Rock έχει πιθανώς την ευθύνη.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΟΡΟΥΜ

Η Διαδικτυακή τοποθεσία ή οι Εφαρμογές ενδέχεται να διαθέτουν στους χρήστες κανάλια συνομιλίας, φόρουμ, πίνακες μηνυμάτων ή/και ομάδες ειδήσεων. Να θυμάστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες γνωστοποιήσετε σε ένα δημόσιο φόρουμ θα είναι διαθέσιμες και στους υπόλοιπους επισκέπτες της Διαδικτυακής Τοποθεσίας μας ή στους άλλους χρήστες των Εφαρμογών. Στον βαθμό που γνωστοποιείτε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε δημόσια φόρουμ, η χρήση των πληροφοριών από τρίτους δεν θα υπόκειται στην παρούσα Πολιτική.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η Hard Rock λαμβάνει υπ’ όψιν την προστασία του απορρήτου των παιδιών, καθώς τα παιδιά χρειάζονται ειδική προστασία όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς μπορεί να έχουν περιορισμένη επίγνωση των σχετικών κινδύνων, συνεπειών και εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. Για αυτούς τους λόγους, οι προωθητικές ενέργειες της Hard Rock που απευθύνονται σε παιδιά λαμβάνουν πάντα ιδιαίτερο επίπεδο προσοχής και προστασίας, ενώ η Hard Rock βασίζεται πάντα στη συγκατάθεση ως νόμιμη βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών των παιδιών, ενώ λαμβάνουμε πάντα τη συγκατάθεση οποιουδήποτε ατόμου που ασκεί τη γονεϊκή μέριμνα του παιδιού.


ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες που δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν το ενημερωτικό δελτίο μας ή προωθητικό υλικό μπορούν να επιλέξουν να μη λαμβάνουν αυτό το υλικό επικοινωνίας κάνοντας κλικ στη σύνδεση κατάργησης εγγραφής που υπάρχει στο κάτω μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Στόχος μας είναι να διατηρούμε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες για εσάς. Εάν επιθυμείτε να προσπελάσετε, να ενημερώσετε, να εξετάσετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία που μας έχετε δώσει, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα. Εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε τις πληροφορίες στο σύστημα αναζήτησης και εντοπισμού βιογραφικών της iCIMS, επικοινωνήστε με την iCIMS, όπως επισημαίνεται στην πολιτική απορρήτου της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που έχουμε ήδη λάβει για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας.


ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Εφαρμόζουμε τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα, καθώς και πολιτικές και διαδικασίες, που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τις Προσωπικές Πληροφορίες σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, γνωστοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε αυτά τα μέτρα μόλις είναι διαθέσιμη η νέα τεχνολογία. Παρόλο που καταβάλλουμε προσπάθειες για να προστατεύουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των Πληροφοριών για Θέση Εργασίας που συλλέγονται από ανεξάρτητους ιδιοκτήτες και διαχειριστές των τοποθεσιών της Hard Rock. Οποιαδήποτε μεταβίβαση των Προσωπικών Πληροφοριών πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.


ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μπορείτε να απευθύνετε όλη την επικοινωνία στη διεύθυνση: Hard Rock Cafe International (USA), Inc., Seminole Hard Rock Support Services, LLC, Attn: Data Protection Office (DPO), 5701 Stirling Road, Davie, Florida 33314 ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprotection@hardrock.com. Να συμπεριλάβετε το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για όλη την επικοινωνία και να αναφέρετε σαφώς τη φύση του αιτήματός σας. Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτημα για προσπέλαση των προσωπικών πληροφοριών σας που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς, θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτή τη φόρμα.


ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ

Αυτή η πολιτική απορρήτου τίθεται σε ισχύ από τον Δεκέμβριο 2019. Εάν πραγματοποιήσουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική μας, θα αναρτήσουμε την ενημερωμένη Πολιτική στη Διαδικτυακή Τοποθεσία, σε ενημερωμένη σύνδεση στην αρχική σελίδα, ενώ μπορείτε να την αναρτήσετε και σε άλλα σημεία που κρίνουμε κατάλληλα. Οι χρήστες που έχουν εξουσιοδοτημένη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ειδοποιούνται μέσω e-ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική. Θα χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική με βάση την οποία συλλέχθηκαν.


ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ / ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

Πληροφορίες CCPA